|  Home  |  Genealogie  |  Andrzej Gałecki  | 

 |  Anna Ujek  |  Maria Wozny  |  Aniela Goloub  |  Gustek Gałecki  |  Magdalena Rzepka  | 

 |  Rodzina Rzepków w Niechobrzu  |  Rodzina Barnasiów w Lipinach  | 

     Si quelqu'un avait des informations complémentaires ou des photos, elles sont les bienvenues et pourront enrichir ces pages.
     If somebody has complementary informations or photographs, they are welcome and could enrich these pages.
      Jeżeli ktoś ma uzupełniające (dodatkowe) informacje lub fotografie, są one mile widziane i mogą wzbogacić tą stronę.


Cliquer sur le nom     Click on the name     Klinij na nazwisko |  Home  |  Genealogie  |  Andrzej Gałecki  | 

 |  Anna Ujek  |  Maria Wozny  |  Aniela Goloub  |  Gustek Gałecki  |  Magdalena Rzepka  | 

 |  Rodzina Rzepków w Niechobrzu  |  Rodzina Barnasiów w Lipinach  | 


Last update september 6th 2009