La descendance d'André Gałecki et Marie Bysiek

The descendants of Andrew Gałecki and Mary Bysiek

Pochodzący od Andrzeja Gałeckiego i Marii Bysiek

Croix

Get the Flash Player to see this player.

Church


     Il y a fort longtemps, au début du 20e siècle, vivait une charmante famille dans un paisible village du sud de la Pologne, Bobrowniki Wielkie près de Tarnow. Le père André Gałecki et son épouse Marie Bysiek avaient six enfants charmants. Il y avait cinq filles et un fils. Les filles avaient pour prénom : Anne, Marie, Angèle, Catherine et Madeleine. Le garçon avait pour prénom Gustave.
     Les pages qui suivent retracent la descendance de cette famille.
     Si quelqu'un avait des informations complémentaires ou des photos, elles sont les bienvenues et pourront enrichir ces pages.


     A long time ago, at the beginning of the 20th century, a charming family was living in a quiet village from the south of Poland, Bobrowniki Wielkie near Tarnow. The father, Andrew Gałecki and his wife Mary Bysiek have six charming children. There were five daughters and one son. The first name of the daughters were: Ann, Mary, Angelic, Catherine and Magdalene. Gustav was the first name of their son.
     The following web pages are related to the descendants of this family
     If somebody has complementary informations or photographs, they are welcome and could enrich these pages.


      Dawno temu, na początku XX wieku czarująca rodzina żyła w cichej wiosce na południu Polski, w Bobrownikach Wielkich niedaleko Tarnowa. Ojciec, Andrzej Gałecki i jego żona Maria Bysiek mieli sześcioro czarujących dzieci. Pięć córek i syna. Pierwsze imiona córek to: Anna, Maria, Aniela, Katarzyna i Magdalena. Augustyn to pierwsze imię ich syna.
      Na poniższej stronie są spokrewnieni potomkowie tej rodziny
      Jeżeli ktoś ma uzupełniające (dodatkowe) informacje lub fotografie, są one mile widziane i mogą wzbogacić tą stronę.

Bobrowniki Wielkie (50° 03' 54.90" N   20° 54' 56.90" E   Google Earth 2006)

Zdjęcie satelitarne od Bobrownikuw Wielki / Photo satellite de Bobrowniki Wielkie Birthplace of the Galecki family Dom Bogusia i Maria Dom Stasia i Tadka


 |  Home  |  Genealogie  |  Andrzej Gałecki  | 

 |  Anna Ujek  |  Maria Wozny  |  Aniela Goloub  |  Gustek Gałecki  |  Magdalena Rzepka  | 

 |  Rodzina Rzepków w Niechobrzu  |  Rodzina Barnasiów w Lipinach  | 

Last update november 12th 2008